NFFA: Uttaler seg om Avfallsforskriften og nye EAL-koder

NFFA: Uttaler seg om Avfallsforskriften og nye EAL-koder

 • 23. juni 2013
 • 0 Kommentarer
NFFA har nå sendt KLIF sin høringsuttalelse om foreslåtte endringer i Avfallsforskriftens kapittel 11. Samtidig har vi på KLIFs anmodning beskrevet behovet for nye EAL-koder.

Farlig avfallskonferansen: 160 påmeldte allerede!

 • 23. juni 2013
 • 0 Kommentarer
Pr. 23. juni var det allerede 160 påmeldte til farlig avfallskonferansen i Bergen 11. og 12. september. Se hvem som allerede er påmeldt og meld deg på: www.farligavfallskonferansen.no


SISTE: E-deklarering gjøres enklere enn enkelte fryktet?

SISTE: E-deklarering gjøres enklere enn enkelte fryktet?

 • 7. juni 2013
 • 0 Kommentarer
På NFFAs oppfordring har KLIF utarbeidet informasjon om status i prosjektet ”Elektronisk deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall”. Informasjonen inneholder nyttige avklaringer for våre medlemmer. De innspill NFFA har hatt, synes å være hensyntatt. NFFA følger prosjektet tett videre. Vi formidler hele KLIFs statusinformasjon på våre hjemmesider.

Byggavfall: Ny workshop i NHP-nettverket

Byggavfall: Ny workshop i NHP-nettverket

 • 4. juni 2013
 • 0 Kommentarer
Farlig avfall fra bygge- og anleggsprosjekter utgjør økende fraksjon med spesielle utfordringer. Som sekretariat for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) inviterer NFFA til workshop.

NFFA ønsker dialog med virksomheter med sviktende kompetanse om farlig avfall

NFFA ønsker dialog med virksomheter med sviktende kompetanse om farlig avfall

 • 2. juni 2013
 • 0 Kommentarer
-Vi ønsker å gå i dialog med bedrifter som har sviktende kunnskaper om farlig avfall og miljølovverket. Vi er villig til å oppta dem som medlemmer forutsatt at de erkjenner sin ukunnskap, er lærevillige samt ønsker å være miljøbevisste.

RSS

Nyhetsarkiv