NFFA kommenterer OLFs rapport om farlig avfall

  • 27. juni 2012
  • 0 Kommentarer
NFFA mener rapporten - utarbeidet av Veritas på oppdrag fra OLF - refererer forhold som gir bidrag til at farlig avfall fra offshore fortsatt kan behandles forsvarlig. NFFA har allikevel kommentarer som etter foreningens syn gjør at OLF bør vurdere om enkeltdeler av rapporten bør korrigeres. Vi påpeker i den forbindelse at Veritas ikke har fulgt NFFAs råd bl.a. om å ettergå EAL-koder. Dette gjør at rapporten dessverre kan inneholde betydelige feil.

Mottak av farlig avfall utenom tillatelsen

  • 26. juni 2012
  • 0 Kommentarer
NFFA-medlemmer kan i gitte situasjonen komme til å utilsiktet motta farlig avfall som ikke omfattes av tillatelsen. Dette kan skje, uansett hvor god mottakskontroll man har. Hva forventer myndighetene av prosedyrer når dette er skjedd, og slik at avvik ikke blir gitt under en eventuell kontrollaksjon?

Forsvarlig lagring av kreosotimpregnert trevirke?

Forsvarlig lagring av kreosotimpregnert trevirke?

  • 11. juni 2012
  • 0 Kommentarer
NFFA uttrykker overfor Fylkesmannen i Buskerud bekymring for virksomheten til såkalte "svillemestre". Disse håndterer kreosotimpregnert trevirke (les: jernbanesviller). Det synes som om disse har helt andre rammevilkår enn NFFAs medlemmer.

Les mer om NFFAs kompetansearbeid!

  • 6. juni 2012
  • 0 Kommentarer
Flere medlemmer har meldt sin interesse for aktiv deltakelse i forbindelse med NFFAs utforming av konsept for grunnopplæring i farlig avfall. Samling avholdes på Plaza Hotel i Oslo 20. juni. Fortsatt mulighet for påmelding via post@nffa.no

Informasjon om pågående kontrollaksjoner

Informasjon om pågående kontrollaksjoner

  • 3. juni 2012
  • 0 Kommentarer
Det er 25 tilsyn som skal gjennomføres i perioden mars – oktober. Tilsynene vil være både uanmeldte inspeksjoner og varslede revisjoner av 2-5 dagers varighet.

RSS

Nyhetsarkiv