Stor uklarhet om radioaktivt avfall - NFFA tar flere initiativ

  • 30. juni 2009
  • 0 Kommentarer
Bedrifter som i dag opplever seg uberørt av problematikk relatert radioaktivt avfall, kan allikevel være berørt av forslaget til nytt regelverk og de nye grenseverdiene som innføres. En konsekvens av nytt regelverk / nye grenseverdier kan være nødvendigheten av å søke spesiell tillatelse som mottak av radioaktivt avfall. NFFA vil oppfordre medlemsbedriftene til nøye å vurdere hvorvidt bedriften er berørt eller ikke. Andre konsekvenser er nye krav til målemetoder og utstyr, prosedyrer,...

Meld deg på Farlig avfall 2009!

  • 7. juni 2009
  • 0 Kommentarer
Farlig avfallskonferansene har lang tradisjon for å gi deltakerne viktig kunnskap, aktuell informasjon og nye erfaringer. Også Farlig Avfall 2009 blir en konferanse med høy nytteverdi.   Konferansen retter seg mot alle som på ulike måter har befatning med farlig avfall – det være seg som myndighet, rådgiver, virksomhet som genererer falig avfall, transporterer, behandler eller eksporterer farlig avfallsfraksjoner. Konferansen samler årlig om lag 200 engasjerte...

RSS

Nyhetsarkiv