For første gang: NFFA gir innspill til SFTs strategiprosess

For første gang: NFFA gir innspill til SFTs strategiprosess

  • 17. juni 2007
  • 0 Kommentarer
Både styret i NFFA og en nedsatt arbeidsgruppe har arbeidet med temaet over en tid. Vi har også involvert NFFAs faste faglige partnere, nemlig advokatformaet Kogstad Lunde & Co (ved Einar Bratteng) og Norsas (ved Eirik Wormstrand).   Det er første gang NFFA inviteres til å være med i et arbeid med så overordnet viktighet som SFTs strategi. Vi har lagt vekt på å gi SFT et innspill av strategisk karakter, men som allikevel fremmer "hverdagslige" og konkrete temaer av betydning for...

NFFA ber SFT om pilotprosjekt for e-deklarering

  • 17. juni 2007
  • 0 Kommentarer
Selv om NFFA arbeider for etablering av elektronisk deklarering i Norge, understreker foreningen allikevel at det i en overgangsfase må være mulig med papirbasert deklarering som nå.   NFFA ønsker  med SFT som premissgiver å etablere et pilotprosjekt med et utvalg av våre medlemmer både de som genererer, transporterer, mellomlagrer, eksporterer og behandler farlig avfall. Vår ambisjon er at prosjektet skal ha stor nytteverdi for SFTs eget arbeid. I tillegg vil vi gjennom et...

Offshoreavfall: SFT ber NFFA arbeide videre

  • 17. juni 2007
  • 0 Kommentarer
SFT henviser til sitt pågående arbeid med ny strategi innen farlig avfall (se NFFAs engasjement i SFTs strategi annet sted på hjemmesiden).   Tilsynet ønsker å se NFFAs innspill i sammenheng med den nye strategien, og vil derfor avvente de konkrete vurderingene. Allikevel ønsker SFT at NFFA arbeider videre med forslaget, og ber om at det samarbeides med OLF (Oljeindustriens Landsforening).    Les SFTs brev til NFFA via linken under. NFFAs...

Nytt gebyr på eksport/import av farlig avfall

  • 17. juni 2007
  • 0 Kommentarer
Bortsett fra at det nå kommer forslag om at det skal betales et administrasjonsgebyr kan vi ikke se at de foreslåtte endringer får noen stor betydning for eksport/import av farlig avfall. Det vil fortsatt kreves forhåndsmelding og godkjennelse for farlig avfall uansett om det går til sluttbehandling eller gjenvinning. Det må betales et gebyr på henholdsvis kr. 8200 for søknader om eksport og kr. 3800 for import.  Forskjellen i gebyrstørrelse skal gjenspeile kostnadene som mener å ha...

Miljøfarlig skumplast: SFT svarer NFFA

  • 17. juni 2007
  • 0 Kommentarer
I brev konkluderer SFT med at KFK (klorfluorkarboner), HKFK (hydroklorfluorkarboner) og HFK (hydrofluorkarboner) er å finne på den europeiske avfallslisten. Dette medfører derfor at produkter som inneholder disse stofftypene er å betrakte som farlig avfall. Det er videre krav til gjenvinning og destruksjon av KFK og HKFK.   Les SFTs svar via linken nedenfor (side 1 og 2 i to ulike filer). NFFAs opprinnelige brev finner du i...

RSS

Nyhetsarkiv