Ny og operativ sekretariatsløsning

 • 20. juni 2006
 • 0 Kommentarer
Den nye sekretariatsløsningen skal fungere både vis avis medlemmer og andre i NFFAs omfattende nettverk. Vi skal videreutvikle den profesjonelle profilen vi har bygget opp de siste årene. Både gamle og nye medlemmer skal oppleve NFFA som en bransjeorganisasjon som fungerer på heltid og med kort responstid. NFFAs sekretariat skal gi god medlemsservice, og ikke minst aktivt fange opp og arbeide med saker av betydning for alle aktører innen farlig...

NFFAs offshoregruppe igang

 • 20. juni 2006
 • 0 Kommentarer
Gruppen vil organisere sitt arbeid med bakgunn i utarbeidet prosjektbeskrivelse. Les beskrivelsen ved å klikke på linken nedenfor.

Hyggelig medlemsøkning

 • 20. juni 2006
 • 0 Kommentarer
De tre sist innmeldte medlemmene er PCB Sanering AS, Swaco Norge AS og Novatech (assosiert medlem). NFFA har ved siste opptelling 56 medlemmer og vi forventer innen årets utgang å vokse ytterligere. Foreningen blir aldri sterkere enn den medlemsmassen som står bak, og vi oppfordrer eksterende medlemmer til å verve virksomheter innen bransjen. Dette kan også være leverandører som gjennom assosiert medlemskap støtter opp under sine kunders bransjeforening. En hyggelig (og nyttig)...

SFT informerte NFFA om IPPC

 • 18. juni 2006
 • 0 Kommentarer
Samtlige virksomheter som er berørt av IPPC-direktivet har nå levert sine redegjørelser, og SFT har gjort en første vurdering. Enkelte virksomheter er anmodet om tilleggsopplysninger, og enkelte er også besøkt. Flere virksomheter kan komme til å få besøk fra SFT.  SFT henviste på NFFA-møtet til hovedspørsmålet, nemlig hva legges i begrepet BAT (best anvendelige teknikker) og hva kreves for å innfri dette kravet?  Ingen vil få store overraskelser SFT-representantene kunne...

Midler fra deklarasjonsgebyret til NFFAs offshoreprosjekt

 • 7. juni 2006
 • 0 Kommentarer
Det er nå også avklart at NFFA får støtte til arbeidet via midler fra deklarasjonsgebyret. Prosjektgruppen kan derfor leie inn konsulent fra NORSAS som prosjektleder. Konsulenten som er engasjert, er Tom Reinhold Bäcker. Det er utarbeidet utkast til prosjektbeskrivelse, og så snart denne er tiltrådt vil prosjektgruppen samles i Stavanger. Her vil de problemstillinger det skal arbeides med, bli beskrevet og prioritert. Deklarasjonssystemet vil avgjort være i gruppens...

IPPC-møtet 12. juni: Stor oppslutning

 • 7. juni 2006
 • 0 Kommentarer
Deltakerantallet nærmer seg nå 20 personer som representerer en rekke virksomheter som er berørt av IPPC-direktivet. Møtet er lagt til Industriens Hus, Oscarsgate 20 i Oslo mandag 12. juni kl. 1200.   På møtet vil SFT bekjentgjøre sine erfaringer etter at virksomhetene nå har sendt sine IPPC/BREF-redegjørelser til tilsynet. Andre temaer NFFA har bedt SFT forberede seg på er disse:  Hvilken behandling vil de innsendte redegjørelsene nå bli gjenstand for Hvilke kriterier...

RSS

Nyhetsarkiv