Veileder til ”Forskrift om farlig avfall” fra SFT og NFFA

  • 16. juni 2004
  • 0 Kommentarer
Målet har vært å lage en helhet og en brukervennlighet som kan komme bransjen og aktørene til gode. Veilederen gir utdypende informasjon om de mest sentrale temaene:  -Den europeiske avfallslisten -Hvordan avgjøre om en avfallsfraksjon er farlig eller ikke -Deklarering av farlig avfall -Prøvetaking og analyser -Ansvarsforhold Ideelt sett skulle man nå hatt en ferdig tolkning av forskriften og en klar håndbok for håndtering av farlig avfall, men veilederen gir ikke fullstendige...

Konferansen Farlig avfall 2004

  • 7. juni 2004
  • 0 Kommentarer
Temaet for årets konferanse er farlig avfall som business. Blandt annet kommer Noahs nye eier, finansmann Bjørn Rune Gjelsten, styreleder i Worldwatch Institute Norden Øystein Dahle og tidligere miljøvernminister Torbjørn Berntsen. Befaringen går i år til Esso Slagentangen. Som vanlig på konferansen er det også mange innlegg av mer praktisk art. Meld deg på konferansen på Norsas' hjemmeside i dag! Ta kontakt med NFFAs sekretariat ved Marit Holtermann Foss (23 08 78 57,...

RSS

Nyhetsarkiv