DBE ber NSAF om synspunkter

  • 7. juni 2002
  • 0 Kommentarer
Norsk spesialavfallsforening (NSAF) har uttrykt følgende hovedbudskap overfor DBE: Det foreslåtte regelverk er formelt sett ganske tilfredsstillende. Forutsetningene for at reglene skal få noen praktisk verdi, er imidlertid at de myndigheter som gis oppgaver avsetter tilstrekkelige ressurser til å følge opp bestemmelsene. Videre må utarbeides veiledere og fakta - ark for hvordan regelverket skal praktiseres. Videre i NSAFs innspill heter det: "Utgangspunktet for nytt kapittel 11 er i...

RSS

Nyhetsarkiv