Endringer i Avfallsforskriften: Høringsprosess i NFFA nå!

  • 24. mai 2013
  • 0 Kommentarer
NFFA konsentrerer seg foreløpig om fire forhold: Fjerning av innsamlerbegrepet / krav om tillatelse, kompetansekrav, ansvarsforhold og drenering av vann fra spillolje. Vi utfordrer medlemmene til innspill!

NFFAs årsmøte: To nye styremedlemmer

  • 7. mai 2013
  • 0 Kommentarer
Årsmøtet ble gjennomført på rekordtid, og etterfulgt av et medlemsmøte som vekket stort engasjement rundt KLIFs kontrollaksjoner, PFOS-problematikk samt ikke minst de foreslåtte endringene i Avfallsforskriften. To nye navn er å finne i NFFAs styre.

RSS

Nyhetsarkiv