SFT: NFFA er aktiv og positivt krevende!

SFT: NFFA er aktiv og positivt krevende!

  • 12. mai 2007
  • 0 Kommentarer
Temaet må medlemsmøtet var først og fremst SFT og Fylkesmannens kontrollaskjoner i vår bransje. Myndighetenes representanter la ikke skjul på en smule frustrasjon over at det over år er de samme avvikskategoriene som går igjen. Det  ble varslet strengere reaksjoner framover, blant annet i form av politianmeldelse.   SFT uttrykte allikevel respekt overfor farlig avfallsbransjen, hvor aktørene utgjør en viktig del av avfallssystemet i Norge og avgjørende for at flere av...

Hva sjekker SFT under kontroll?

Hva sjekker SFT under kontroll?

  • 12. mai 2007
  • 0 Kommentarer
Bildetekst: Geir-Rune Samstad sammen med kollega Qno Lundkvist fra SFT   Her er i følge SFT de viktigste funnene etter kontrollaksjoner hos innsamlere:   En fjerdedel av biloppsamlerne sorterer ikke ut farlig avfall fra vrakene De fleste innsamlere av farlig avfall har mangelfulle rutiner (spesielt journalføring og sporbarhet)   Viktigste funn hos aktører som driver mottak og mellomlagring:   Ett eller flere avvik ved 74 prosent av de kontrollerte...

64.000 tonn farlig avfall på avveie

  • 12. mai 2007
  • 0 Kommentarer
Det var SFTs Hilde Sundt Skålevåg som refererte disse tallene da hun fortte NFFA-medlemmene om SFTs arbeid med tilsynets nye strategi innen farlig avfall.   SFTs nye strategi for farlig avfall skal være ferdigstilt i desember i år. NFFA er invitert til å gi innspill, og har frist til 15. juni. Deretter kommer strategidokumentet på høring i september/oktober.   Noen av de områder den nye strategien ventelig vil inneholde er ny gjennomgang av de farlig avfallsfraksjoner som...

RSS

Nyhetsarkiv