Overgang til e-deklarering 1. mai: Mottak av udeklarert farlig avfall

Overgang til e-deklarering 1. mai: Mottak av udeklarert farlig avfall

 • 24. april 2016
 • 0 Kommentarer
NFFA-medlemmer har meldt opp problemstillinger knyttet til mottak av udeklarert farlig avfall etter 1. mai (da alle avfallsprodusenter skal ha innrettet seg etter elektronisk deklarering). Enkelte synes den «nødløsning» Miljødirektoratet nylig har kommunisert ut til bransjen gjennom fylkesmennene og på www.avfallsdeklarering.no, ikke er akseptabel. NFFA har belyst problematikken.

60 deltakere i Bergen: Nytt informasjonsmateriell for bygg- og anleggsavfall nå tilgjengelig!

60 deltakere i Bergen: Nytt informasjonsmateriell for bygg- og anleggsavfall nå tilgjengelig!

 • 21. april 2016
 • 0 Kommentarer
Nær 60 deltakere på miniseminar for bygg- og anleggsavfall i Bergen viser stort behov for økt kunnskap og bevissthet om betydelig fraksjon med store mengder farlig avfall. Oppdaterts informasjonsmateriell om bygg- og anleggsavfall er nå tilgjengelig!

26. og 28. april: Kurs som dokumenterer kompetansen

26. og 28. april: Kurs som dokumenterer kompetansen

 • 18. april 2016
 • 0 Kommentarer
Kurset i Bergen tirsdag 26. april begynner å nærme seg fulltegning. Men det er fortsatt plasser ledige på dette og på kurset i Asker torsdag 28. april. Påmelding haster.

Norsk Gjenvinning skal samle inn PCB-ruter

Norsk Gjenvinning skal samle inn PCB-ruter

 • 13. april 2016
 • 0 Kommentarer
Ruteretur har denne uken signert nye avtaler med Norsk Gjenvinning AS om innsamling av PCB-ruter i hele Norge og behandling av disse rutene på Øra i Fredrikstad. De nye avtalene vil tre i kraft fra juni av og vil sørge for at dagens nærmere 400 innsamlingspunkter for PCB-ruter over hele landet opprettholdes.

Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall 31. mai

 • 12. april 2016
 • 0 Kommentarer
31. mai arrangerer NFFA, Norsk Industri og Miljødirektoratet seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall. Seminarprogrammet er nå klart.

I en terrortid: Informasjon om utgangsstoffer for eksplosiver

I en terrortid: Informasjon om utgangsstoffer for eksplosiver

 • 11. april 2016
 • 0 Kommentarer
NFFA har mottatt flere og ulike medlemshenvendelser om mottak av stoffer som kan være utgangsstoffer for eksplosiver. Dessverre en stadig mer aktuell problemstilling i vår tid hvor terrorhandlinger er kjent fenomen.

RSS

Nyhetsarkiv