Fem informasjonsplakater om farlig avfall fra bygg- og anlegg

Fem informasjonsplakater om farlig avfall fra bygg- og anlegg

  • 23. april 2015
  • 0 Kommentarer
NFFAs medlemmer kan nå bestille disse plakatene med deres egen logo. Plakatene bør tilbys kunder for oppsetting på bygge- / anleggsplass, ved avfallsmottak m.v.

Avklaring om deklarering av forurenset trevirke

Avklaring om deklarering av forurenset trevirke

  • 23. april 2015
  • 0 Kommentarer
Medlemmer har tatt opp med NFFA deklarering av trevirke med maling som er forurenset med kadmium, bly og sink over grensen for farlig avfall. Vi har avklart problemstillingene med Miljødirektoratet.

Høringsuttalese persistente organiske forbindelser

  • 23. april 2015
  • 0 Kommentarer
Høringsuttalelsen konsentrerer seg om per- og polyfluorerte alkylstoffer i avfall.

Revisjon av NFFA-veileder påbegynt (2015-2017)

Revisjon av NFFA-veileder påbegynt (2015-2017)

  • 23. april 2015
  • 0 Kommentarer
Dette blir 5. reviderte utgave av NFFA-veilederen for deklarasjon og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall. Veilederen blir gjeldende fra 2015 – 2017.

Destruksjon av eksplosiver: DSB betaler ikke

Destruksjon av eksplosiver: DSB betaler ikke

  • 20. april 2015
  • 0 Kommentarer
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber NFFA informere medlemmene om rutiner ved mottak av eksplosiver. Direktoratet gjør det samtidig klart at avfallsaktører ikke får kompensasjon for kostnader ved destruksjon.

RSS

Nyhetsarkiv