Siste nytt om e-deklarering

Siste nytt om e-deklarering

 • 28. april 2013
 • 0 Kommentarer
NFFA har bedt KLIF om oppdatert informasjon om arbeidet med å etablere system for elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan gi våre medlemmer ny innsikt om hva som venter oss. (Krever innlogging som medlem)

Uanmeldte tilsyn i 2013: Mottak og mellomlagring

Uanmeldte tilsyn i 2013: Mottak og mellomlagring

 • 28. april 2013
 • 0 Kommentarer
I dialogmøte med NFFA har KLIF opplyst at det i år blir uanmeldte tilsyn overfor mottaks- og mellomlagringsanlegg.

Over 100 kursdeltakere har gitt NFFA viktige erfaringer

Over 100 kursdeltakere har gitt NFFA viktige erfaringer

 • 28. april 2013
 • 0 Kommentarer
Det er nå gjennomført seks NFFAs grunnkurs i farlig avfall. Nylig ble også NFFAs kurs i risikovurdering relansert. Vi merker oss interessen for de tildels utfordrende temaer det undervises i, og registerer spesielt det behovet operatørene uttrykker.


NHP-workshop 16.04. viktig for medlemmene!

 • 3. april 2013
 • 0 Kommentarer
NFFAs sekretariat registrerer nå over 30 påmeldte til NHP-workshopen som arrangeres 16. april. Våre medlemmer med interesser innen bygg- og anleggsavfall bør alle delta!

Overveldende respons etter fagtur til Ungarn!

Overveldende respons etter fagtur til Ungarn!

 • 3. april 2013
 • 0 Kommentarer
NFFAs sekretariat takker deltakerne for hyggelige og faglig interessante dager. Spesielt vil vi takke for aktive innspill til foreningsarbeidet. NFFA vil forsøke å komme tilbake med nye studiebesøk etter samme mal som Ungarnturen.

NFFA og Avfall Norge med samarbeidsavtale

NFFA og Avfall Norge med samarbeidsavtale

 • 3. april 2013
 • 0 Kommentarer
For å styrke sikker håndtering av farlig avfall har NFFA - som dedikert bransjeorganisasjon innen området - og Avfall Norge, inngått faglig samarbeid.

RSS

Nyhetsarkiv