NFFA-medlemmene fikk førstehånds info om e-deklarering

NFFA-medlemmene fikk førstehånds info om e-deklarering

 • 27. april 2012
 • 0 Kommentarer
På nylig avholdt medlemsmøte i NFFA orienterte prosjektleder i KLIF, Trude Syvertsen, om arbeidet med å etablere elektronisk deklarering. En meget engasjert forsamling hadde mange spørsmål, like mange kommentarer og uttrykte dessuten en rekke advarsler. Se KLIFs presentasjon her.

Årsmøtet 2012: Nytt styre i NFFA

 • 26. april 2012
 • 0 Kommentarer
Fredrik Gaustad ble valgt til ny styreleder, Astrid Drake ny nestleder. Styret består av 11 personer med bred og lang erfaring i bransjen, og som skal lede NFFAs videre utvikling som den viktigste bransjeorganisasjonen for alle som konfronteres med problemstillinger relatert til farlig avfall.

NFFA har hatt viktige dialogmøter med myndighetene

NFFA har hatt viktige dialogmøter med myndighetene

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
NFFA har nå gjennomført dialogmøter med KLIF, Statens strålevern samt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I kommende nyhetsbrev vil NFFAs medlemmer bli orientert om de avklaringer som ble gjort under møtene.

Tett NFFA-oppfølging av KLIFs e-deklareringsprosjekt

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
NFFA har nå i to møter vært meget aktivt tilstede når KLIF har presentert sitt prosjekt for elektronisk deklarering. Bruk av Altinn og avslutning av deklarering etter 1. aktør er av de forholdene NFFA er kritisk til.

Også PVC-vinduer er farlig avfall

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
NFFA får flere henvendelser om PVC-holdige produkter, bl.a. vindusrammer i plast.

Tips om bruk av deklarasjonsskjemaet

Tips om bruk av deklarasjonsskjemaet

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
Viktige tips basert på nye erfaringer i NFFAs medlemsmasse.

Installasjon på norsk sokkel er ”norsk havn”

Installasjon på norsk sokkel er ”norsk havn”

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
Supply-skip som går i fart mellom oljefeltene på norsk sokkel i Nordsjøen og basene langs Norskekysten er definert som i innenriksfart. Viktig i forbindelse med refusjonsolje.

Student i praksisplass hos NFFAs sekretariat

Student i praksisplass hos NFFAs sekretariat

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
NFFAs sekretariat er inne i en hektisk periode, og vi er derfor glad for å ha fått ressurstilførsel i form av student Anne Lene Høiby.

Forbrukerbrosjyre om farlig byggavfall i samarbeid med Dibk

Forbrukerbrosjyre om farlig byggavfall i samarbeid med Dibk

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
Trykkes i opplag på 200.000 eksemplarer, distrbueres gjennom byggvarekjedene.

Redusert gebyr

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
Gebyret er redusert fra 40 til 35 kroner pr. tonn avfall. Endringen trådte i kraft 25. januar i år, men vi erfarer at ikke alle i bransjen er klar over reduksjonen.

Gebyret gjelder for øvrig som tidligere inntil 1.000 tonn mottatt farlig avfall pr. år og bedrift. Gebyrplikten gjelder den som først mottar gebyrpliktig avfall fra avfallsbesitter.

NFFA med uttalelse om utkast til forskrift om tanklagring

NFFA med uttalelse om utkast til forskrift om tanklagring

 • 25. april 2012
 • 0 Kommentarer
Foreningen er positiv til forskrift kontra regulering i den enkeltes tillatelse.

RSS

Nyhetsarkiv