Ønsker flere medlemsstyrte prosjekter!

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Slike prosjekter er allerede gjennomført i samarbeid med bl.a. WEEE Recycling, Bateriretur og Stiftelsen Returgass.    Retningslinjene for slike prosjektoppdrag er:   Prosjektene skal ta utgangspunkt og ha målsettinger som ikke står i strid med enkeltmedlemmer eller bransjens interesser Før prosjektstart skal NFFAs styre orienteres om prosjektet og godkjenne igangsetting Det skal være full åpenhet om prosjektets organisering, finansiering, framdrift,...

NFFA-veileder på russisk!

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Veilederen ble utarbeidet i et samarbeid mellom SFT og NFFA for tre år siden. Det er i forbindelse med SFTs samarbeid med russiske myndigheter at veilederen nå oversatt, og den får etter sigende gode tilbakemeldinger fra stormakten i øst.

Interessante funn i spørreundersøkelse om farlig avfall

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Produsenter og det offentlige anses som hovedansvarlige for å informere om helse- og miljøfarlige stoffer 71% har behov for å vite hva som er farlig avfall, 55% har behov for å vite hvordan de skal bli kvitt det, 83% hvilke produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, 85% har behov for å vite mulige helse og miljøskader 41% ville henvende seg til Forbrukerrådet, 34% ville henvende seg til det offentlige, hvis de skulle søke etter info om helse- og miljøfarlige...

Forholdet mellom farlig avfall og farlig gods

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Grensenittet mellom farlig avfall og farlige stoffer/gods (”produkter”) er i dag i praksis ikke like markert som tidligere. Betydelige volumer farlig ”avfall”, brukes i realiteten som innsatsmidler i diverse produksjonsprosesser og er slikt sett handelsvare (eksempelvis som brensel, materialråstoff m.v. å regne). Heller ikke i forhold til egenkaper trenger det være store ulikheter mellom farlig avfall og farlige stoffer. Det bør derfor være grunnlag for en omforent struktur i forhold til...

Bekymret for useriøse aktører

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Vi skriver bl.a. at foreningen er mest bekymret for miljøkonsekvensene, selv om det heller ikke skal underkjennes at aktiviteten på sikt kan være negativ for økonomien, markedsgrunnlaget og tilliten til bransjen. Konkret ber vi SFT vurdere følgende tiltak i sammenhengen:   Framskaffe underlag fra EU og andre kilder slik at omfanget av illegal eksport av farlig avfall til u-land blir bedre dokumentert også her i landet Gjøre denne informasjonen kjent overfor bransjen og i andre...

Batteriprosjektet har skapt engasjement

Batteriprosjektet har skapt engasjement

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Bakgrunnen for prosjektet er det nye batteridirektivet som blir gjort gjeldene i Norge fra september. Direktivet medfører at alle portable høyenergibatterier skal samles inn.   Flere medlemmer er blitt intervjuet i forbindelse med prosjektet, som har fokus på HMS herunder oppgaven med å sette kriterier til emballasje. Direktivet bevirker ikke store endringer for NFFAs medlemmer, med unntak av at innsamlingen av alkaliske batterier blir finansiert på lik linje med andre batterier....

Arbeidet med veileder trappes opp

 • 6. april 2008
 • 0 Kommentarer
Det er også besluttet at veilederen skal omarbeides til elektronisk format tilgjengelig på nettet. Her vil det bli gjort løpende oppdateringer i tråd med endringer i regelverket.   Målgruppen for veilederen skal være både avfallsbesittere og transportører. Mange forhold påligger jo besitter for at transportør skal få en best mulig utførelse av sin del av oppgaven.   Spesielle ”problemområdet” som veilederen skal være med på å avklare er bl.a. konvertere avfallsnummer til...

RSS

Nyhetsarkiv