Medlemsmøte om arbeidsmiljø

  • 11. april 2005
  • 0 Kommentarer
Vemund Digernes fra PIL (Prosessindustriens Landsforening) holdt et foredrag om kjemisk helsefare forbundet med farlig avfall. Hallvard Hageberg fra Fylkesmannens miljøvernavdeling i Hordaland redegjorde for Fylkesmannens befatning med farlig avfall i bedriftene. Til slutt fortalte BIRs kvalitetssjef, Oddrun Konglevoll, om BIRs HMS-arbeid. Medlemsmøtet ble avrundet med besøk på BIRs forbrenningsanlegg. Du kan laste ned foredragene nedenfor.

RSS

Nyhetsarkiv