Nytt styre valgt på Årsmøtet

  • 1. april 2004
  • 0 Kommentarer
Følgende er styremedlemmer: Leder: Roar Hansen - NOAH Nestleder: Leif Larsen - Frevar Kasserer: Erik Erlien - Trondheim Renholdsverk Styremedlem behandlere: Bjørn Roger Broen - NSO Oljegjenvinning Styremedlem innsamlere: Oskar Jørgensen - Septik & Miljøservice Styremedlem kommunale/interkommunale selskaper: Frode Grindheim - BIR Avfallsbehandling Varamedlemmer: Behandlere: Arne Paulsrud - Renor Innsamlere: Øistein Trondsen...

Nytt navn på foreningen!

  • 1. april 2004
  • 0 Kommentarer
Foreningen har siden 2001 hatt navnet Norsk Spesialavfallsforening, forkortet NSAF. Etter endringene i forskriftene fra spesialavfall til farlig avfall, fant Årsmøtet det naturlig at foreningen endrer navn. Det nye navnet er: Norsk forening for farlig avfall Årsmøtet ga styret fullmakt til å utarbeide logo og hjemmeside. Dette arbeidet blir gjort i løpet av april. I forbindelse med navneendringen ble det også gjort en vedtektsendring for å oppdatere fra spesialavfall til farlig avfall....

RSS

Nyhetsarkiv