NSAF melder seg inn i ISWA

  • 14. april 2003
  • 0 Kommentarer
ISWA er en internasjonal (global) forening som arbeider for bedre avfallshåndtering gjennom utveksling av kunnskap og erfaringer, forskning og utvikling i et globalt nettverk. ISWA skal organisere kongresser, seminarer, utstillinger etc. slik at medlemmene med jevne mellomrom oppdateres på viktige områder. NSAF har søkt om Gull medlemskap som gir foreningen tilgang til ISWAS`s database, en presentasjon av foreningen i tidsskriftet Waste Management World og gratis link fra ISWA`s...

Årsmøte ble avviklet programmessig

  • 4. april 2003
  • 0 Kommentarer
De vanlige årsmøtesakene som regnskap og budsjett ble godkjent og årsmøtet var fornøyd med at det sittende styret hadde lagt en økonomisk stramt år bak seg, - noe som viste et økonomisk overskudd på drøye 341 000 kroner. Dette gir handlingsmuligheter for foreningen i tiden som kommer.  Budsjettet var nøkternt og det ble foreslått ikke å øke serviceavgiften til foreningen. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det nye styret består av...

RSS

Nyhetsarkiv