For sikkerhetsrådgiverne i NFFA: Her er mal for årsrapport!

For sikkerhetsrådgiverne i NFFA: Her er mal for årsrapport!

  • 26. mars 2018
  • 0 Kommentarer

NFFAs fagforum for sikkerhetsrådgivere har i fellesskap utviklet mal for årsrapport. Malen er tilgjengelig for medlemmer (krever innlogging). Samtidig oppfordres alle sikkerhetsrådgiverne ansatt hos NFFAs medlemmer å registrere seg i fagforumet.


Årets seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall blir 8. mai

Årets seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall blir 8. mai

  • 10. mars 2018
  • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA arrangerer også i år seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet. Programmet for dagen er nå klart.


NFFA har avgitt høringssvar om overtredelsesgebyr og økte strafferammer

NFFA har avgitt høringssvar om overtredelsesgebyr og økte strafferammer

  • 7. mars 2018
  • 0 Kommentarer

Miljødirektoratet foreslår å innføre overtredelsesgebyr og å heve strafferammene i Forurensningsloven, Produktkontrolloven og Naturmangfoldloven. NFFA har i høring uttrykt sine vurderinger av forslaget.


RSS

Nyhetsarkiv