Årsmøtet: Bjørn Roger Broen ny styreleder

Årsmøtet: Bjørn Roger Broen ny styreleder

  • 25. mars 2015
  • 0 Kommentarer
Med nesten 70 personer til stede, ble det rekordoppslutning på NFFAs årsmøte /medlemsmøte 25. mars. Som ny styreleder ble valgt Bjørn Roger Broen. Under medlemsmøtet ble det gitt nyttige orienteringer om e-deklareringssystemet (presentasjonene kan sees nederst i artikkelen).

Refusjonsolje: Blir ivaretatt i e-deklarering

  • 13. mars 2015
  • 0 Kommentarer
I dialog med Miljødirektoratet får NFFA bekreftet at det blir opprettet egen modul for refusjonsolje i e-deklareringssystemet som lanseres etter påske. Mer informasjon om denne modulen og om e-deklarering på kurset etter NFFAs årsmøte 25. mars.

Ny forskrift kommer om utgangsstoffer for eksplosiver

Ny forskrift kommer om utgangsstoffer for eksplosiver

  • 9. mars 2015
  • 0 Kommentarer
DSB har utarbeidet forskriftsforslag om kjemikalier som kan være utgangsstoffer for eksplosiver. NFFA har hatt møter med DSB i sammenhengen. Dette er stoffer som i økende grad forventes å komme inn i avfallskjeden. Formålet med forskriften (ventelig gjeldende i løpet av 1. halvår i år) er at stoffene ikke skal komme på avveie.

Endringer i ADR / RID fra 2015

Endringer i ADR / RID fra 2015

  • 3. mars 2015
  • 0 Kommentarer
Den utgaven av ADR / RID som gjelder fra 1. januar i år, inneholder en del endringer våre medlemmer bør merke seg.

RSS

Nyhetsarkiv