NFFA vil møte samtlige fylkesmenn sammen med medlemmene

NFFA vil møte samtlige fylkesmenn sammen med medlemmene

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
NFFA er nå i gang med å avtale møter med miljøavdelingene hos samtlige fylkesmenn. Vi ønsker å ha med de lokale medlemmene i disse møtene.

Kompetansekravene: NFFA og Avfall Norge vil forsøke å konkretisere

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
Begrepet ” tilstrekkelig kompetanse” (som forutsettes å kunne dokumenteres) brukes i forslaget til revidert Avfallsforskrift som nå vurderes i Klima- og miljødepartementet (KLD). NFFA og Avfall Norge skal gi innspill til konkretisering av begrepet.

Seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA i samarbeid arrangerer 22. april et seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Tilsynsaksjonene: Fortsatt for mange avvik, men positive trekk

Tilsynsaksjonene: Fortsatt for mange avvik, men positive trekk

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet har nå offentliggjort resultatene av tilsyn i 2013 hos mottaks- og mellomlagringsanlegg for farlig avfall. NFFA er enig med Miljødirektoratet at det fortsatt er for mange avvik fra regelverket. Direktoratet er enig med oss i flere gledelige trekk.

Fagsamling ga Miljødirektoratet mange tilbakemeldinger

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
Over 50 personer deltok på fagsamling i februar da medlemmene møtte Miljødirektoratet for å diskutere avvikssituasjonen i farlig avfallsbransjen.

Regelverksendringer: Øver fortsatt påtrykk for god Avfallsforskift

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratets forslag til endringer i Avfallsforskriftens kap. 11 ligger fortsatt til vurdering i Klima- og miljødepartementet. NFFA har derfor ikke gitt opp mulighetene for å vinne fram med våre innsigelser hva gjelder bortfall av tillatelseskrav for innsamling av farlig avfall samt også frafall av krav om tillatelse til tankrensing. I fellesbrev med Norsk Industri, påpeker vi på ny vår bekymring.

Deklarering: NFFA har avklart uønskede kombinasjoner med direktoratet

Deklarering: NFFA har avklart uønskede kombinasjoner med direktoratet

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
I forbindelse med Miljødirektoratets arbeid med system for e-deklarering, har direktoratet gjort en vurdering av hvilke kombinasjoner av avfallsstoffnummer og EAL-koder som ikke er akseptable.

Viktige datoer: Årsmøte i NFFA og Farlig avfall 2014

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
Vi oppfordrer våre medlemmer til å notere seg noen viktige datoer i 2014!

NHP: Faktanotat om farlig avfall i byggavfall kommer

NHP: Faktanotat om farlig avfall i byggavfall kommer

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
Arbeidet med NHP3 er i full gang. Et faktanotat om farlig avfall i bygg- og anleggsavfall er under ferdigstillelse.

Kontaktforum for avfall

Kontaktforum for avfall

 • 10. mars 2014
 • 0 Kommentarer
NFFA er med i dette forumet sammen med et begrenset antall øvrige deltakere. Det har vært avholdt ett konstituerende møte.

RSS

Nyhetsarkiv