Vest Tank-dommen med prinsipper som berører NFFAs medlemmer

  • 12. mars 2013
  • 0 Kommentarer
NFFAs jurist, Einar Bratteng, har gjennomgått den ferske dommen mot henholdsvis styrelederen og den innleide konsulenten i Vest Tank. Det er særlig tre forhold som blir trukket frem som interessante for NFFAs medlemsbedrifter i forhold til krav om aktsom opptreden og at innleid konsulent har et selvstendig medvirkeransvar for brudd på forurensningsloven.

RSS

Nyhetsarkiv