Seminar om det kommende regelverket for radioaktivt avfall

  • 18. mars 2010
  • 0 Kommentarer
En aktuell grense for mange, er en nedre grense på 0,5 Bq / g for hva som skal klassifiseres som radioaktivt avfall. I tillegg er grensen senket fra 10 Bq / g til 5 Bq / g for det som skal til spesialdeponi for radioaktivt avfall (eksempelgrensene gjelder nuklider som er aktuelle for bransjen).   Endringene medfører at nye målemetoder og prosedyrer må innføres. Andre konsekvenser kan være endring markedspriser, nye behov innenfor HMS, endrede krav til merking og transport samt...

RSS

Nyhetsarkiv