Årsmøte 7. mai i Oslo

 • 4. mars 2009
 • 0 Kommentarer
Vi ber medlemmene reservere dagen fra kl. 1000 – 1500. Årsmøtet legges til Oslo, etter all sannsynlighet i lokalene til Oslo Ren. SFT-direktør Ellen Hambro har meldt at tilsynet ønsker å være representert under fagdelen av møtet. Bakgrunnen er SFT-direktørens ønske om å fortsette sin dialog med bransjen om avvikssituasjonen.

Veileder for transport av farlig avfall

Veileder for transport av farlig avfall

 • 4. mars 2009
 • 0 Kommentarer
Arbeidet er i gang, og vi kan love en veileder som er ytterligere forbedret og utvidet. Lanseringen skjer på Farlig Gods-konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 26. mai.   Referansegruppen for arbeidet består av  NFFAs styremedlemmer supplert med Bård Olsen (Renor), Sven Wiik (Veolia) og Kari Bang (Batteriretur). I tillegg vil muligens gruppen bli supplert med en representant for NFFAs medlemmer blant sykehusene. Det er Marit Lindstad (NFFA) og...

SFT vil "ta sterkere grep"

SFT vil "ta sterkere grep"

 • 4. mars 2009
 • 0 Kommentarer
I et brev undertegnet Ellen Hambro (bildet) til Miljøverndepartementet redegjør SFT for hvordan de skal følge opp sitt arbeid etter eksplosjonsulykken ved Vest Tank-anlegget i Gulen. Brevet har undertittelen: ”SFTs plan for sterkere grep overfor farlig avfallsbransjen”. I brevet refereres det til NFFA på denne måten: ”Vi forventer at Norsk forening for farlig avfall bl.a. tar tak i arbeidet med kvalitets- og kompetanseheving i virksomhetene, og vi vil bistå bransjeorganisasjonen...

Nye avfallsstoffnummer

 • 4. mars 2009
 • 0 Kommentarer
Som tidligere informert om, har SFT på NFFAs anmodning opprettet to nye avfallsstoffnumre. På manges oppfordring referer vi dem her:   7156    Avfall med ftalater 7157    Kassert isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK

Medlemsundersøkelse

 • 4. mars 2009
 • 0 Kommentarer
Tilslutningen til NFFA har økt markert de siste årene. Derved er også foreningens betydning blitt større. Sekretariatet opplever dette på flere måter: Økt antall henvendelser fra medlemmer, miljøer som har med vår bransje å gjøre samt også forespørsler fra aviser, radio og TV. Ikke minst opplever vi at myndighetene i økende grad involverer oss og hensyntar oss. Derfor er det viktig for foreningen å kunne dokumentere hvem vi representerer: Hvor mange arbeidsplasser vi utgjør, tonnasjer...

Høringssvar ADR

 • 4. mars 2009
 • 0 Kommentarer
NFFA har sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin høringsuttalelse i forbindelse med foreslåtte endringer i ADR-regelverket.  Etter en runde i medlemsmassen og i samarbeid med AS Farlig Gods, har vi meldt inn en rekke kommentarer og forslag. Last opp NFFAs høringsuttalelse nedenfor!

Flere meldinger om useriøse aktører

 • 4. mars 2009
 • 0 Kommentarer
NFFA har fått mye medieoppmerksomhet den siste tiden i forbindelse vår advarsel mot useriøse innsamlere av komponenter inneholdende farlig avfall. Det er beviselig flere slike aktører som nå opererer i markedet. Flere returselskaper har støttet NFFAs bekymring. Det er viktig at våre medlemmer formidler bekymringen til avfallsbesittere. SISTE: Et NFFA-medlem melder at en avfallsbesitter ble besøkt av en varebil med øst-europeere. Avfallsbesitteren ante uråd og spurte om kjennskap til...

RSS

Nyhetsarkiv