NFFA ga SFT synspunkter på spillolje

  • 4. mars 2008
  • 0 Kommentarer
Arbeidsmøtet - hvor flere av NFFAs medlemmer også var tilstede - ga tilfredsstillende signaler fra tilsynet, og både vår forening og Norsk Industri fikk gitt uttrykk for våre synspunkter.   Det er tydelig at SFT ønsker å være helt trygge på at en ny ordning vil fungere forsvarlig før den gjennomføres. Dette med bakgrunn bl.a. i erfaringer fra innføringen av bilvrak- og andre produsentdrevne ordninger. En ny ordning vil være hjemlet i forskrift.   Fremdriften i denne...

RSS

Nyhetsarkiv