AutoPASS-brikkene må ikke i søpla!

AutoPASS-brikkene må ikke i søpla!

  • 30. mars 2007
  • 0 Kommentarer
Det er bileiere over hele landet som i løpet av våren skal bytte ut rundt 600.000 AutoPASS-brikker. Årsaken er at batteriet i disse brikkene er i ferd med å bli oppbrukt. Om lag halvparten av de 1,2 millioner brikkene i Norge byttes ut i denne omgangen. Senere i år kommer nye puljer med utskiftinger.   Brikkene inneholder plast, kretskort med brommerte flammehemmere, og et lithium engangsbatteri.   -Brikkene representerer EE-avfall og skal leveres til lokale mottak for...

Ny avfallsfraksjon med sterk økning

  • 26. mars 2007
  • 0 Kommentarer
Sammen med to av våre medlemmer har NFFA hatt møte med SFT for å diskutere den problematikken denne avfallsfraksjonen representerer.   Ca 20 prosent av den totale potensielle mengde utslipp er relatert til kasserte hvitevarer og gjenvinnes pr. i dag allerede gjennom etablerte behandlingsselskaper. Den øvrige mengde blåsemidler som finnes i andre skumholdige avfallsprodukter gjenvinnes og sluttbehandles ikke på en forsvarlig måte i dag. Dette skyldes flere forhold, herunder...

Forslag til nye EAL-koder oversendes SFT nå

  • 26. mars 2007
  • 0 Kommentarer
Det er ikke kommet innsigelser eller anmerkninger på forslaget, og NFFA oversender det derfor til SFT i løpet av inneværende uke (uke 13). Vårt håp er at SFT igangsetter en prosess om medfører endring i Avfallsforskriften. Dette er selvsagt et omfattende arbeid, men NFFA mener innsatsen er berettiget. Begrunnelsen er at miljøgevinstene ved innføring av nye EAL-koder vil være store.   NFFA mener at dagens oppføringer i EAL (den Europeiske Avfallslisten) ikke lenger representerer...

Kurs i miljørett

  • 22. mars 2007
  • 0 Kommentarer
Våre medlemmer har nå mulighet til å delta på det årlige miljørettskurset til forbundet. Dette arrangeres i Oslo 25. april. Påmeldingsfristen er allerede 28. mars (som muligens kan tøyes noe). Vi beklager at vi dessverre har vært sent ute med å kunngjøre denne muligheten for medlemmene.   Kurset har som formål å gi deltakerne en oppdatert status over miljøretten, samt belyse og debattere grensen mellom offentlig styring og næringslivets handlefrihet i håndteringen av...

RSS

Nyhetsarkiv