ÅRSMØTET: STYRET GJENVALGT

 • 30. mars 2006
 • 0 Kommentarer
Styret i NFFA består nå av: Roar Hansen, leder Leif W. Larsen, nestleder Erik Erlien, kasserer Arne Paulsrud, medlem Frode Berg, medlem Frode Grindheim, medlem Som varamedlemmer ble valgt: Bjørn Roger Broen (ny) Jan Rolf Bekkevold (gjenvalgt) Aina Kristiansen (gjenvalgt) Valgkomiteen har nå slik sammensetning: Arne Iversen, leder (gjenvalgt) Karl Peder Bjerve, medlem (gjenvalgt) Jon Erling Terjesen (ny) Jørgen Sorgendal ønsket ikke gjenvalg. Revisor Årsmøtet valgte også ny...

Konferansen Farlig avfall 2006

 • 23. mars 2006
 • 0 Kommentarer
Programmet er under utarbeidelse, og framstår allerede med en rekke temaer av praktisk nytteverdi for bransjen. Vi kommer selvsagt tilbake når programmet er ferdig, men ber medlemmer og andre interesserte sette av dagene 13. og 14. september i Bergen.

SFT informerte NFFA om PCB-aksjonen: Grensen for avvik og anmeldelse er senket!

 • 19. mars 2006
 • 0 Kommentarer
Årets aksjon er under planlegging hos SFT, men vil gjennomføres med størst intensitet i september/oktober. Hele aktørrekken - fra byggeiere og glassmestere til innsamlere og behandlere vil bli kontrollert. Flere offentlige aktører vil delta i årets aksjon, bl.a. de lokale el-tilsyn, arbeidstilsynet, Tollvesen og brannvesen (PCB kan omformes til dioksin under en brann). Det er imidlertid Fylkesmannen som blir den mest utøvende under aksjonen, og fylkesmennene får delegert...

Deponiforskriften under endring: Trolig konsekvenser for medlemmene

 • 19. mars 2006
 • 0 Kommentarer
SFT foreslår endring i avfallsforskriftens kapittel 9 om deponering av avfall. Endringen består i å innarbeide EUs rådsbeslutning "om fastsettelse av kriterier og framgangsmåte for mottak av avfall til fyllplasser". Kriteriene er omfattende. Dokumentasjonsplikten for hva som leveres til fyllplass vil ligge på siste ledd før levering. Dette er ofte en gjenvinningsbedrift. Det er denne aktøren som må basiskarakterisere og verifisere avfallet. Kravet til avfallskarakterisering vil gjelde fra...

NFFA engasjert i problematikk knyttet til oljeutskillere

 • 15. mars 2006
 • 0 Kommentarer
"Forum Bilvask" er i utgangspunktet et samarbeidsforum for å redusere helse-og miljøbelastningen knyttet til utslipp fra bilvaskeanlegg. I forumet skal aktører som har med bygging, drift og kontroll møtes for å diskutere aktuelle, generelle spørsmål. Ut fra deltakelsen i det første møtet, vil NFFA vurdere sitt videre engasjement i forumet. På møtet var NFFA representert med Oskar Jørgensen (Septik og Miljøservice AS) samt styreleder Roar Hansen. Spesielt interessant for NFFA-medlemmer kan...

STATUS i NFFA: HØYT AKTIVITETSNIVÅ!

 • 6. mars 2006
 • 0 Kommentarer
Smittefarlig avfall: Stikkende, skjærende og smittefarlig avfall er definert som organisk avfall (omdefinert fra farlig avfall) i ny forskrift fra 1. januar i år. Derved kan slikt avfall ikke deponeres etter 2009, og må forbrennes. NFFA kontakter nå SFT for å få klarhet i hvilke oppfølgingstiltak som gjøres. Sertifisering: Ni deltakere er med i Bergen torsdag 9. mars. Da arrangeres første samling i NFFAs sertifiseringsprosess som skal føre fram til sertifisering etter standardene...

RSS

Nyhetsarkiv