Nytt styre i NSAF

  • 25. mars 2002
  • 0 Kommentarer
Et årsmøte med rimelig godt fremmøte ble avholdt torsdag 21. mars. Stemningen var god, sunt kritisk og konstruktiv. Flere gode diskusjoner ble gjennomført, og årsmøtet ga viktige signaler til det nye styret. Ikke minst ble det poengtert hvor viktig informasjon til medlemmene er, og kanskje enda viktige hvor vesentlig det er å trekke medlemmene inn i de oppgavene foreningens styre til enhver tid arbeider med. Styret består etter årsmøtet av: Roar Hansen (formann), Magne Thingnæs...

RSS

Nyhetsarkiv