Tilordning og valg av avfallstoffnummer ved deklarering av herdere som er farlig avfall

Tilordning og valg av avfallstoffnummer ved deklarering av herdere som er farlig avfall

  • 9. februar 2018
  • 0 Kommentarer

«NFFA-veilederen 2017-2019 Deklarering og transport av farlig avfall og radioaktivt avfall» ble utgitt i desember 2017 både i papir- og digital versjon. Etter utgivelsen har NFFA fått spørsmål om de avfallsstoffnumre som er anbefalt i tabellen ved deklarering av herdere. Det er derfor rettet en henvendelse til Miljødirektoratet om problemstillingen. Direktoratet har nå kommet med sin vurdering, og den er som følger:


Høringsuttalelse: Norge trenger deponikapasitet for uorganisk farlig avfall

Høringsuttalelse: Norge trenger deponikapasitet for uorganisk farlig avfall

  • 1. februar 2018
  • 0 Kommentarer

NFFA tar ikke stilling til beliggenhet, men påpeker i høringsuttalelse at politikere og allmenhet ikke må tro at "sirkulær økonomi" vil fjerne enhver problematikk - herunder deponibehov - i forbindelse med uorganisk farlig avfall.


RSS

Nyhetsarkiv