AKTUELT: Liste over avfallsstoffnummer pr. februar 2013

AKTUELT: Liste over avfallsstoffnummer pr. februar 2013

  • 28. februar 2013
  • 0 Kommentarer
Vi registrerer behov hos våre medlemmer for ajourført liste over hvilke avfallsstoffnummer myndighetene har godkjent til bruk (og derved hvilke som ikke skal benyttes). Behovet framstår også ved at ikke alle sitter med de siste deklarasjonsskjemaene (hvor presumtivt alle aktuelle numre skal være referert). NFFA har utarbeidet liste pr. februar.

NFFA bestrider varslet pålegg overfor behandlingsanleggene

  • 27. februar 2013
  • 0 Kommentarer
42 behandlingsanlegg har mottatt varsel fra KLIF om mulig pålegg om undersøkelser for å avdekke omfanget av perfluorerte forbindelser (PFC) i flytende avfall. NFFA bestrider at vilkårene for pålegg er oppfyllt. Vi poengterer de betydelige ressursene som krever, og mener pålegget ikke kan gis med den rimelighet som kreves.

KLIF med varsel om PFOS-redegjørelse fra farlig avfallsanlegg

  • 25. februar 2013
  • 0 Kommentarer
NFFA har nå sendt forhåndsvarsel om at virksomheter som tar imot og behandler flytende farlig avfall vil bli pålagt å undersøke og redegjøre for PFOS / PFOA i mottatt avfall. Frist for slik redegjørelse vurderes satt til 30. april i år.

NHP3: NFFA med på å sette nye mål for byggavfallet

NHP3: NFFA med på å sette nye mål for byggavfallet

  • 22. februar 2013
  • 0 Kommentarer
Arbeidet i nettverket bak Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) setter seg nå nye mål i en ny planperiode for 2013 - 2016 (NHP3). NFFA er aktivt med bl.a. for at medlemmene skal motta aktuelle fraksjoner av dette avfallet.

NFFA: Bransjen må ansvarliggjøre avfallsprodusentene mer!

NFFA: Bransjen må ansvarliggjøre avfallsprodusentene mer!

  • 10. februar 2013
  • 0 Kommentarer
NFFA er skeptisk til noen av konsekvensene forslag til nye retningslinjer for byggavfall til deponi vil få. Foreningen er i dialog med Norsk Industri som har fremmet forslaget. NFFA mener at retningslinjene kan gi flere uheldige konsekvenser.

RSS

Nyhetsarkiv