Informasjonsfoldere om farlig avfall i bygg

Informasjonsfoldere om farlig avfall i bygg

  • 14. februar 2011
  • 0 Kommentarer
NFFA har hatt ansvar for utarbeidelse av folderne - selvsagt i nært samarbeid med de øvrige deltakerne i NHP-nettverket.    Hver folder konsentrerer seg om hvert sitt tema: Kartlegge, sortere og deklare farlig avfall fra bygg- og anleggssektoren.    Samtige tre foldere kan lastes opp i PDF-utgaver nedenfor.  

RSS

Nyhetsarkiv