Veileder i transport av farlig avfall

 • 14. februar 2008
 • 0 Kommentarer
Som tidligere meldt har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gitt oss økonomisk støtte i arbeidet. Veilederen blir lansert like over sommeren. Prosjektgruppa består av Sven Wiik (Veolia Miljø), Frode Berg (Børstad), Arne Paulsrud (Renor) samt ressurser fra NFFAs sekretariat. Farlig Gods AS ved Anne-Mette Lillehagen er engasjert som prosjektleder.  

Tid og sted for Farlig avfallskonferansen 2008

 • 14. februar 2008
 • 0 Kommentarer
Prosjektgruppa bestående av NFFAs sekretariat supplert med Leif W. Larsen, Barbro Sørlid Engh og Eirik Wormstrand (Norsas) har nå besluttet tid og sted for årets konferanse: Thon Hotell Oslofjord i Sandvika, onsdag 17. og torsdag 18. september. Prosjektgruppa er nå godt i gang med planleggingen, og det tegner å bli nok en konferanse med matnyttig innhold for våre medlemmer.

Status i offshore-prosjektet

 • 14. februar 2008
 • 0 Kommentarer
Grunnen til noe sen framdrift, er at selskapene i OLF nå er fullt opptatt med utslippsrapportering for 2007, og må prioritere dette. I mellomtiden vil NFFA utarbeide en ytterligere dokumentasjon på hva en endret klassifisering vil medføre av bedret behandling av avfallet fra offshore. Vi vil også forsøke å vurdere en praktisk gjennomførbarhet på plattformene.   NFFA har for øvrig av et medlem blitt stilt enkelte spørsmål knyttet til nettopp avfallskodene og offshoreavfall. Her følger...

Stadig flere henvendelser til foreningen

 • 14. februar 2008
 • 0 Kommentarer
NFFA opplever en gledelig økning i antall henvendelser til sekretariatet. Henvendelser kommer bl.a. fra virksomheter som genererer farlig avfall og ønsker miljøforsvarlig håndtering. Spørsmålene dreier seg så vel om regelverk som praktiske løsninger. I tillegg registrerer vi markert økning i forespørsler fra medlemmene. Dette gjelder også henvendelser til NFFA-medlemmenes egen advokatforbindelse, Kogstad Lunde & Co. Vi oppfordrer våre medlemmer til ytterligere å bruke foreningen på denne...

Prosjekt blåsemidler sluttført

 • 14. februar 2008
 • 0 Kommentarer
 SFT har signalisert at de er interessert i forslag til løsninger rundt hvor og hvordan skal avfallet kunne fragmenteres SFT har nylig gitt NFFA en muntlig positiv tilbakemelding vedr. midler til utforming av veiledningsmateriell for skumplastmaterialer  SFT har oversendt informasjon til Milieu Ltd i Belgia inkl Haukås sin rapport  NFFA er pr. januar 2008 nytt medlem i nettverket for gjennomføring av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NFFA...

NFFAs årsmøte 21. mai

 • 14. februar 2008
 • 0 Kommentarer

NFFA deltar i Nasjonal handlingsplan for bygg- og riveavfall

 • 14. februar 2008
 • 0 Kommentarer
NFFA ønsker på denne måten å være en aktiv pådriver innenfor områder og temaer av praktisk betydning for bransjen ved å være med i gjennomføringen av handlingsplanen 2007 – 2012. I denne planen er flere av oppgavene direkte knyttet til våre medlemmers kjernekompetanse innen håndtering av farlig avfall.    De prosjekter NFFA deltar spesielt i, er:   Innhente mer kunnskap om farlige stoffer og deres bruksområder. Her deltar vi sammen med Rådgivende Ingeniørers Forening...

Høring om klassifisering av avfall

 • 14. februar 2008
 • 0 Kommentarer
Det er en arbeidsgruppe fra SFT, SSB, Standard Norge og Norsas som har utarbeidet forslaget. Hovedhensikten med denne standarden – som sist ble revidert i 2000 – er å oppnå en ensartet inndeling av avfall i Norge ved innveiing av avfall til behandlingsanlegg. I tillegg brukes standarden til:   ·         Registrering av avfall til statistikkformål i forbindelse med regional, nasjonal og internasjonal...

RSS

Nyhetsarkiv