HUSK ÅRSMØTET!

  • 5. februar 2006
  • 0 Kommentarer
Innkalling er nå sendt alle medlemmer. Husk at saker som ønskes behandlet må meddeles styret innen utgangen av uke 7. Endelig saksliste vil bli sendt ut tre uker før møtet. Møtested i Oslo er under avklaring.

RSS

Nyhetsarkiv