Spesialavfall Rogaland AS har blitt til SAR AS

  • 21. februar 2003
  • 0 Kommentarer
 

Forenkling av deklarasjonsskjemaet.

  • 21. februar 2003
  • 0 Kommentarer
SFT vil nå endelig starte et arbeid med å forenkle skjemaet og også se på mulighetene for elektronisk bruk av skjemaet. Styret i NSAF har blinket ut deklarasjonsskjemaet som en av hovedsakene som det skal arbeides med i dette året. Møtet med SFT og det videre arbeidet ble drøftet i styremøtet 27. februar 2003.

Nye definisjoner for avfall i forurensningsloven

  • 14. februar 2003
  • 0 Kommentarer
Stortinget vedtok 13. februar 2003 å endre forurensningslovens avfallsdefinisjoner fra forbruks- og produksjonsavfall til nærings- og husholdningsavfall.Dette vil medføre at kommunenes ansvar på avfallsfeltet blir redusert, samtidig som offentlige og private virksomheter gis økt handlefrihet med hensyn til håndtering av eget avfall.  Definisjonen av spesialavfall (farlig avfall), er ikke endret.Les innstillingen fra komiteen.

RSS

Nyhetsarkiv