NSAF fokuserer på farlig, småemballert spesialavfall

  • 6. februar 2002
  • 0 Kommentarer
Problemstillingen som er meldt opp til NSAF, og som foranlediget møtet, går på at det gjennom spesialavfallsystemet kommer for store mengder avfall som er feildeklarert eller av andre grunner kan forårsake fare for transportør og andre som skal håndtere det. Problemstillingen er spesielt knyttet til organisk spesialavfall og ofte avfall som opprinnelig er levert av forbrukere på miljøstasjoner. Både SFT og DBE uttrykte stor forståelse for problematikken og erkjente at...

RSS

Nyhetsarkiv