Nytt veiledningsmateriell vedr. vurdering av grenseverdier for farlig avfall

Nytt veiledningsmateriell vedr. vurdering av grenseverdier for farlig avfall

For NFFA-medlemmer:

  • 5. desember 2016
  • 0 Kommentarer

Hva gjør avfall farlig? Hvilke grenseverdier gjelder? NFFA er nå i sluttfasen av et prosjekt som vi håper blir et nyttig praktisk hjelpemiddel for våre medlemmer. Det er de første norske oversiktstabellene som omhandler grenseverdier for farlig avfall. Lansering for våre medlemmer skjer like over nyttår.


Ansvar ved konkurs: Avfallsleverandøren kan bli holdt ansvarlig for opprydding

Ansvar ved konkurs: Avfallsleverandøren kan bli holdt ansvarlig for opprydding

  • 2. desember 2016
  • 0 Kommentarer

Det daværende NFFA-medlemmet Weee Recycling gikk konkurs i 2014. Konkursen ble etterfulgt av rettssak med dom interessant for flere av våre medlemmer. Dommen påpeket at det ikke alltid er gitt at det er behandlingsanlegget eller grunneieren som får oppryddingskostnadene ved konkurs.


RSS

Nyhetsarkiv