Sterkt faglig innhold på NFFAs studietur 17. – 20. mars

  • 30. desember 2012
  • 0 Kommentarer
Både håndtering av farlig avfall etter katastrofehendelse og farlig avfallsbehandling i normalsituasjon er tema. I tillegg skal analyser og trender innen farlig avfallsområdet skape bakgrunn for diskusjon om offensiv videreutvikling av NFFA. Studieturen skal gi deltakerne nye faglige perspektiver.

Godt nytt om e-deklarering!

Godt nytt om e-deklarering!

  • 9. desember 2012
  • 0 Kommentarer
NFFA følger KLIFs e-deklareringsprosjekt tett. Vi har nå gitt våre medlemmer den absolutt siste oppdaterte informasjonen fra prosjektet. Mange av de beslutningene KLIF har tatt, vil glede aktørene.

Nye avfallsstoffnumre for farlig avfall fra offshore

  • 9. desember 2012
  • 0 Kommentarer
NFFA og vår referansegruppe for offshoreavfall har over tid vært involvert i endringer i avfallsstoffnummerlisten for farlig avfall og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomhet. Vi har ønsket en nummerliste som letter og trygger medlemmenes håndtering, men også tydelig å poengtere det selvstendige ansvar avfallsprodusentene har for sitt farlige avfall.

Konferansen Farlig avfall 2013 i Bergen 11. og 12. september!

Konferansen Farlig avfall 2013 i Bergen 11. og 12. september!

  • 5. desember 2012
  • 0 Kommentarer
Arrangementeskomiteen har besluttet tid og sted for hele farlig avfallsbransjens felles møtested gjennom 25 år!

RSS

Nyhetsarkiv