Det blir et innholdsrikt og godt, nytt NFFA-år!

 • 23. desember 2008
 • 0 Kommentarer
Her er en oppsummert og forkortet liste over de saker foreningen vil arbeide med i månedene framover. I tillegg har vi høy beredskap i forhold til temaer som dukker opp, og som vi bør engasjere oss i.   En rekke tiltak som skal redusere avviksstatistikken i farlig avfallsbransjen Revisjon og ytterligere forbedret utgave av Veileder for transport av farlig avfall Farlig avfallskonferansen 2009 Et sterkt engasjement i Nasjonal handlingsplan for bygg- og riveavfall En...

Stor interesse for veilederen

Stor interesse for veilederen

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
  Sekretariatet har fortsatt veiledere på lager. Medlemmer kan motta gratis inntil fem eksemplarer, og betaler deretter kr. 50,- for tilleggseksemplarer (kun mot å dekke porto) Prisen for ikke-medlemmer er kr. 250,- Veilederen er som kjent unik i sitt slag, spesielt ved at den i egen tabell (”NFFA-tabellen”) omgjør farlig avfall til farlig gods.   Allerede nå forbereder man et nytt opplag, delvis også fordi ADR-regelverket er under revisjon. Den reviderte veilederen vil bli...

NFFA-advokaten: Hvem har ansvaret?

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
Advokat Einar Bratteng påpeker at spørsmålet som stilles kan ha mange svar, men gjennomgår problemstillingen ved å referere følgende eksempel:   En kunde leverer farlig avfall som undergis en senere behandling. Det viser seg at sammensetningen av avfallet ikke var den man trodde og det skjer en skade på person og/eller ting. Hvem har ansvaret?   Svar nr. 1 – kunden deklarerer Dersom kunden er en profesjonell og deklarerer sitt eget avfall må man som utgangspunkt legge til...

NFFA bidrar til økte mengder farlig avfall til behandling

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
I dette prosjektet NFFA som tidligere meldt representert i flere grupper. Vi skal bl.a. jobbe både med kartlegging av nye miljøgifter samt farlige avfallsfraksjoner prioritert i planverket: Nettverket har som hovedmål: Alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig og sikker måte Alt bygg- og anleggsavfall skal søkes minimert og sikres høyeste mulig gjenvinning og forsvarlig håndtering Innen 01.01.2012 skal minst 80 % av byggavfallet gå til gjenvinning   Det...

Her er hva SFT vil kontrollere i 2009!

Her er hva SFT vil kontrollere i 2009!

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
Aktørenes mottakskontroll Risikovurderinger som er gjort Bruk av deklarasjonssystemet Lagring, merking, blanding av fraksjoner Vedlikehold (spesielt tank- og rørkvalitet) Spillolje Sluttdisponeringen av farlig avfall Vannrensing og utslippskontroll Kompetanse på anleggene Eksport   NFFA vil ta tak i avvikssituasjonen, og planlegger nå et program med et bredt spekter med virkemidler – bl.a ulike tiltak for kompetanseheving, etablering av...

Arbeidsmøte sammen med SFT om miljøskadelige blåsemidler i skumplast

 • 3. desember 2008
 • 0 Kommentarer
Det nylig gjennomførte arbeidsmøtet ga en rekke avklaringer:   Fokus rettes spesielt mot isolasjonsmaterialer i bygg (selv om campingvogner, fritidsbåter, bobiler, isolerte vogntog er kilde til denne avfallsfraksjonen) Det er påkrevd med informasjon spesielt til byggebransjen, konsulenter, kommuner og farlig avfallsaktørene om denne avfallsfraksjonen Det finnes nedstrømsløsninger i Norge og Skandinavia Regelverket er klart – d.v.s.: Skumplast med fluorholdige gasser er...

RSS

Nyhetsarkiv