Vi ber SFT involvere oss i nye avgiftsløsninger

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Dette er vurderinger av store interesse for enkelte av våre medlemmer. Medlemmene besitter også både viktig erfaring og nyttig kompetanse. Avhengig av de konklusjoner som dette prosjektet kommer opp med, kan også innsamlingsgrade av spillolje bli påvirket i uønsket retning.   NFFA reagerer derfor på at SFT ikke har involvert vår forening i arbeidet. Vi har send SFT brev hvor vi spør hvordan og når tilsynet har tenkt å involvere bransjen.   Last opp NFFAs brev til SFT via...

Veileder for oljeutskillere på nett

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Veilederen kan imidlertid bestilles i ønsket antall via Norvar (www.norvar.no) På samme adresse kan veilederen også lastes ned elektronisk og eventuelt printes ut. Veilederen er et resultat av NFFAs deltakelse i et prosjekt sammen med Norvar.

Sykehussektoren søker NFFA

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Tilbakemeldingene til oss er at sykehussektoren er svært positive til at foreningen engasjerer seg ytterligere i problemstillinger rundt håndtering av smitte-, risikoavfall og farlig avfall som finnes i sykehussektoren. Tiltross for myndighetenes veileder som omhandler regelverk og fortolkninger for styring og håndtering av avfall fra helsetjenesten (utgitt i juli 2006) oppfattes regelverket av mange som komplisert og noe uklart. NFFA håper i 2008 å utfordre de ulike miljøene slik at...

Status i batteriprosjektet

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
EU-direktivet pålegger at alle portable batterier (husholdningsbatterier) skal samles inn etter bruk uansett om de er miljøskadelige eller ikke. Dette skaper enkelte praktiske utfordringer.   Bakgrunnen for ”total innsamling” er å tilse at høyest mulig andel av de miljøskadelige bly-, kadmium- og kvikksølvbatteriene kommer til forsvarlig destruksjon/gjenvinning. Direktivet skaper enkelte utfordringer ikke minst på HMS-siden. Et fellesprosjekt mellom Batteriretur AS og Norsk...

Sprøytespisser: Voksende problem?

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Kort oppsummert har vi brakt følgende på det rene:   Hva gjelder sprøyter/sprøytespisser fra private, er forholdene uklare. Det skjer følgelig ulik praksis forskjellige steder i landet. Det finnes så vidt vi erfarer ingen klare retningslinjer Det fortelles at forbrukere er bedt om å kaste slikt avfall i rød boks (der slike ordninger finnes), men dette er i strid med hva som bør gjøres og må advares mot. Sprøyter og kanyler skal ikke leveres i rød boks eller sammen med...

Mulig uryddig aktør?

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer
Man måtte tappe av syren på batteriene, og pakke dem i containere med plast over. Videre håndtering skulle så skje ved at batteriene ble lastet i 20 fots containere i to lag for deretter å bli eksportert til Pakistan eller India. Prisen som ble tilbudt var ca 1 kr/kg.   Vårt medlem mener at denne håndteringen ikke virker seriøs, og at det er grunn til å advare bransjen. Vårt medlem setter også spørsmålstegn ved om denne aktiviteten er lovlig. Han mener at det er en risiko at...

GODT NYTT ÅR!

 • 21. desember 2007
 • 0 Kommentarer

RSS

Nyhetsarkiv