NFFA har synspunkter på veileder for smittefarlig avfall

  • 20. desember 2006
  • 0 Kommentarer
NFFA skriver i sin høringsuttalelse at veilederen framstår som et godt hjelpemiddel for dem som skal administrere håndteringen av de refererte avfallsfraksjoner. Veiledere må imidlertid ikke bli ikke bli like volumiøse og detaljerte som lovverket selv, mener foreningen.   NFFA ønsker understreket i veledningen at smittefarlig avfall er definert i EAL som farlig avfall, og at slikt avfall er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner. Foreningen uttrykket også...

SFTs kontrollaksjon i år: Resultatene er klare

SFTs kontrollaksjon i år: Resultatene er klare

  • 9. desember 2006
  • 0 Kommentarer
SFT har presentert kontrollresultatene i møte med NFFA. I den videre dialogen med SFT vil vi vurdere hvordan vi som bransjeorganisasjon kan være med på ytterligere bedre forholdene i bransjen. Tiltak innenfor informasjon og opplæring synes å være aktuelle. På møtet mellom SFT og NFFA framkom forøvrig følgende fra årets kontrollaksjon:    De fleste mottak og mellomlagringsplasser for farlig avfall leverer avfallet videre til godkjent behandling, men det er fortsatt...

Hva er avfall og hva er produkt?

  • 9. desember 2006
  • 0 Kommentarer
Svaret fra NFFA-advokaten lød slik:   Hva som skiller avfall fra produkt er en av de vanskeligste spørsmålene innen avfallsjussen. Den norske definisjonen av avfall er at det må dreie seg om ”kasserte” løsøregjenstander eller stoffer. I praksis er det imidlertid Eus avfallsdefinisjon som vil være avgjørende for innholdet av den norske definisjonen. I Eus definisjonen er det begrepet ”discarded” som er av helt sentral betydning. Det kan oversettes til kassert, som er det brukte norske...

RSS

Nyhetsarkiv