NFFAs sekretariat flytter

  • 19. desember 2005
  • 0 Kommentarer
Kontaktpersoner: Thoralf Thorsen 22 59 00 35 thoralf.thorsen@norskindustri.no Marit Holtermann Foss 22 59 01 08 marit.holtermann.foss@norskindustri.no Faks: 22 59 00 01   Adresse: Industriens Hus Oscarsgate 20 Postboks 7072 Majorstuen 0306 Oslo   Les mer om Norsk Industri.

IPPC: SFT følger NFFAs henstilling

  • 9. desember 2005
  • 0 Kommentarer
Selv om det formelt sett nå er for sent å søke om forlenget frist for innlevering av redegjørelser i forbindelse med IPPC-direktivet, vil SFT allikevel være imøtekommende. Dette ble konklusjonen på et møte mellom SFT og NFFA i dag. Bakgrunnen for møtet var brevet foreningen har sendt SFT om saken.  SFT ga i møtet NFFA medhold i at IPPC-direktivet er komplisert å forholde seg til for farlig avfallsbransjen. Tilsynet henviste imidlertid til at...

NFFA ber SFT utsette frist for IPPC-utredninger

  • 2. desember 2005
  • 0 Kommentarer
Brevet til SFT har følgende ordlyd: Norsk forening for farlig avfall (NFFA) har fått flere reaksjoner etter at SFT har gitt pålegg om innsending av BAT-beskrivelser i tråd med IPPC-direktivet. Våre medlemmer – og også andre berørte bedrifter – reagerer på flere forhold: Fristen 01.01.06 oppleves urimelig knapp i forhold til kompleksiteten i saken og ressursbehovet som må settes inn for å utarbeide beskrivelser som er gjennomarbeidete IPPC-direktivet og underlagsdokumentene er ikke...

RSS

Nyhetsarkiv