NSAF søker SFT-støtte til e-deklarering

  • 18. desember 2003
  • 0 Kommentarer
Formålet med prosjektet er blant annet å forenkle hverdagen for våre medlemmer og gjøre det lettere å rapportere til myndighetene. Systemet skal også bidra til å redusere mengden farlig avfall på avveie, samt øke forståelsen for deklareringsprosessen og gi mer informasjon knyttet til håndteringen av farlig avfall. Målet er å ha systemet ferdigtestet og klart for implementering innen utgangen av 2004. Nedenfor kan du laste ned og lese brevet fra NSAF til SFT.

NSAF ønsker to nye medlemmer velkommen

  • 16. desember 2003
  • 0 Kommentarer
Sunnfjord Miljøverk (SUM) er et interkommunalt selskap som driver avfallshåndtering på vegne av kommunene Askvoll, Fjaler, Hyllestad, Gaular, Førde, Naustdal og Jølster i Sogn og Fjordane. Finn ut mer om SUM på deres hjemmeside. Børstads Trasport AS er et familieselskap grunnlagt i 1942 av Ola Børstad. Allerede i 1983 startet bedriften med spesialavfall. Les mer om Børstads Transport på hjemmesiden deres.

RSS

Nyhetsarkiv