Deklarasjonsskjemaet må tilpasses brukerne

  • 21. desember 2001
  • 0 Kommentarer
Dette er blant de klare råd NSAFs styre gir NORSAS i forbindelse med at sistnevnte har anmodet om NSAFs syn på deklarasjonsskjemaet. I uttalelsen heter det videre at skjemaet bør utformes slik at det klart går frem hvilke felt en må fylle ut avhengig av hvilken rolle en har. For eksempel bør det gå klart frem hvilke felt produsenten skal fylle ut og hvilke som er forbeholdt aktøren. Dette bl.a. for å presisere hvilket ansvar produsenten har ved levering av avfall og ikke minst ved...

RSS

Nyhetsarkiv