Viktige presiseringer: Transport av litiumbatterier som avfall

Viktige presiseringer: Transport av litiumbatterier som avfall

  • 16. november 2018
  • 0 Kommentarer

Medlemmer av NFFA melder om usikkerhet knyttet til praktisering av farlig gods-regelverket i sammenheng med litiumbatterier. NFFA har hatt dialog med DSB, som også har fått spørsmål spesielt etter at temaet ble omtalt på Farlig avfallskonferansen.


"Hva gjør avfall farlig?" revideres nå: Versjon 3 lanseres i februar!

"Hva gjør avfall farlig?" revideres nå: Versjon 3 lanseres i februar!

  • 13. november 2018
  • 0 Kommentarer

NFFA har sammen med Forum for miljøkartlegging- og sanering startet revisjonen av det digitale veiledningsmateriellet «Hva gjør avfall farlig?». Ny utgave vil etter planen foreligge medio februar, og tilgjengeliggjøres her på NFFAs hjemmeside.


Nytt læreverk for fagbrev i gjenvinningsfaget: Farlig avfall i eget kapittel

Nytt læreverk for fagbrev i gjenvinningsfaget: Farlig avfall i eget kapittel

  • 2. november 2018
  • 0 Kommentarer

Sammen med andre bransjeforeninger har NFFA deltatt i utviklingen av nytt læreverk for gjenvinningsfaget. Farlig avfall har nå for første gang et eget kapittel i fagopplæringen. Læreverket leder fram til fagbrev i gjenvinningsfaget og med yrkestittel gjenvinningsoperatør.


RSS

Nyhetsarkiv