Statoil kan ikke gis andre krav enn avfallsbransjen forøvrig, mener NFFA!

Statoil kan ikke gis andre krav enn avfallsbransjen forøvrig, mener NFFA!

NFFA i høringsuttalelse:

  • 19. november 2016
  • 0 Kommentarer

Statoil Mongstad har søkt om endringer i sin utslippstillatelse. NFFA ber Miljødirektoratet gi Statoil samme rensekrav som andre aktører. Om ikke, oppstår et lavere beskyttelsesnivå for miljøet og uheldige konkurransemessige virkninger, mener NFFA, og påpeker at Statoil også må underlegges kravet om å stille økonomiske garantier slik øvrige behandlingsanlegg er pålagt.


Fulltegnede NFFA-kurs som underbygger kompetansekrav!

Fulltegnede NFFA-kurs som underbygger kompetansekrav!

  • 3. november 2016
  • 0 Kommentarer

Som våre medlemmer har registrert, har NFFA nedlagt mye arbeid den siste tiden i å verifisere hva myndighetene mener er tilstrekkelig for å underbygge de kompetansekrav som stilles både i forskrift og tillatelser. NFFAs kurs er nå utformet ut fra de myndighetsavklaringer som er gjort. Det er stor tilslutning til kursene.


RSS

Nyhetsarkiv