Flere av NFFAs ønsker om endringer i e-deklarering er imøtekommet

Flere av NFFAs ønsker om endringer i e-deklarering er imøtekommet

  • 23. november 2015
  • 0 Kommentarer
I et lengre «erfaringsnotat» sendt Miljødirektoratet i september oppsummerte vi NFFA medlemmenes erfaringer med Avfallsdeklarering.no etter ca. fire måneders drift. Nå melder direktoratet at tre viktige endringsønsker allerede er hensyntatt, og at øvrige innspill i NFFA-notatet er under vurdering.

Høringsuttalelse om registringsplikt for avfallsaktører

Høringsuttalelse om registringsplikt for avfallsaktører

  • 4. november 2015
  • 0 Kommentarer
NFFA er positiv til forslaget om registreringsplikt for avfallstransportører, avfallsforhandlere og avfallsmeglere samt plikt til å føre journal. Vi er imidlertid kritiske til en del forhold, blant annet om forslaget bidrar til å klargjøre de juridisk viktige grensene mellom de ulike aktørene.

Basiskarakterisering: Feil i skjema er rettet! Vær obs på forurenset grunn!

Basiskarakterisering: Feil i skjema er rettet! Vær obs på forurenset grunn!

  • 2. november 2015
  • 0 Kommentarer
I publisert skjema for basiskarakterisering av avfall til deponi, er det en trykkfeil som nå er rettet opp. Feilen gjelder avfallstype jord og sediment hvor en linje var falt ut. Nytt skjema er nå publisert. Bruk dette!

NFFA understreker for øvrig at tabellen for grenseverdier og tilstandsklasser som veilederen inneholder for forurenset grunn, ikke skal brukes i sammenheng med gravemasser eller farlig avfall.

RSS

Nyhetsarkiv