COWI AS skal utvikle e-deklareringssystemet!

COWI AS skal utvikle e-deklareringssystemet!

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Etter hva NFFA får opplyst, har Miljødirektoratet valgt Cowi AS som totalleverandør i forbindelse med anbudet om å utvikle elektronisk deklarasjonssystem for farlig avfall og radioaktivt avfall.

Hva om privatperson leverer unormalt store mengder batterier?

Hva om privatperson leverer unormalt store mengder batterier?

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Dette er en situasjon NFFA er blitt konfrontert med fra enkelte medlemmer. NFFA-juristen har gitt svar som maner til ettertanke.

Måle på "hele avfallsfraksjonen" eller deler av den?

Måle på "hele avfallsfraksjonen" eller deler av den?

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer

Flere medlemmer har anmodet NFFA om å ta opp en svært komplisert problemstilling med betydelige konsekvenser både for avfallsaktører og gjenvinningsbedrifter. Kort referert har problemstilling grunnlag i hvordan man skal måle farlig avfall.


Hvilke kurs er det pålagt å gjennomføre?

Hvilke kurs er det pålagt å gjennomføre?

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
NFFA får fra tid til annen spørsmål om hvilke kurs våre medlemmer er pålagt å gjennomføre. Det henvises til at enkelte kurstilbydere nå i enda sterkere grad enn før refererer til at nettopp deres kurs er myndighetspålagt.

Farlig avfallsfokus i NHP3

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
NFFA fortsetter i 2014 som leder av Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfalls satsningsområde 1, farlig avfall og miljøgifter (NHP3).

Alexela tapte i forsikringssaken

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Punktum satt etter hendelsen ved tidligere Vest Tank i Sløvåg?

Miljødirektoratet: Tilstrekkelig behandlingskapasitet for offshoreavfall

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Miljødirektoratet har nå informert NFFA om deres evaluering av rapport fra Norsk olje og gass. Konklusjonen er at direktoratet mener det er tilstrekkelig kapasitet for behandling av oljeholdig avfall her i landet.

Rapport viser store ulikheter i praktisering av import / eksport av avfall

 • 28. november 2013
 • 0 Kommentarer
Det er store forskjeller på hvordan EU/EØS-landene praktiserer import og eksport av avfall. Det viser en rapport fra Riksrevisjonen som NFFA har fått innsyn i.

Miljødirektoratet varsler stenging av ISO Miljø

Miljødirektoratet varsler stenging av ISO Miljø

 • 22. november 2013
 • 0 Kommentarer
Kort tid etter at Miljødirektoratet stengte virksomheten ved Sandnessjøen Gjenvinning, er varsel om stenging sendt en ny bedrift. Denne gangen er det ISO Miljø i Stokke i Vestfold som har fått denne svært dramatiske reaksjonsformen. Hverken ISO Miljø eller Sandnessjøen Gjenvinning er medlemmer av NFFA.

RSS

Nyhetsarkiv