NFFA ønsker at Konkurransetilsynet gjør avklaring

NFFA ønsker at Konkurransetilsynet gjør avklaring

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Konkurransetilsynet påpekte i 2004 fare for etablering av monopol som konsekvens av retursystemet for PCB-holdige isolerglassruter. NFFA ber nå tilsynet gjøre en ny vurdering av om utviklingen de seneste år kan ha gått i retning av konkurransehindring som kan skape problemer for så vel etablerte som nyetablerere innen området.

NFFA-kurs i Kap. 1-3 i ADR 27. februar

NFFA-kurs i Kap. 1-3 i ADR 27. februar

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Dette medlemskurset er lovpålagt alle som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods. Kurset gir dokumentert opplæring i henhold til kapittel 1-3 i ADR / RID.

NFFA skal ha dialogmøter med myndighetene

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Meld opp temaer og problemstillinger NFFA skal diskutere med KLIF, Strålevernet og DSB!

NFFAs medlemmer ønsker dokumentert opplæring

NFFAs medlemmer ønsker dokumentert opplæring

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Vi merker oss en ny trend: Medlemmene ber NFFA som sin bransjeforening attestere at virksomheten som sådan har gjennomført NFFA-kursene. Dette som underlag for den dokumenterte opplæringen de nye tillatelsene og de standardiserte kravene som stilles.

Bruk siste deklarasjonsskjema: Serienummer 015!

Bruk siste deklarasjonsskjema: Serienummer 015!

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Norsas’ siste deklarasjonsskjema for farlig avfall har serienummer 015. Vi anbefaler våre medlemmer løpende å bruke skjemaer med det til enhver tid høyeste serienummeret.

Studietur til Ungarn

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Vi kunngjør denne medlemsturen allerede nå fordi det er begrenset med plasser til svært gunstig pris.

NFFA-tabellen blir elektronisk

NFFA-tabellen blir elektronisk

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Tabellen lanseres elektronisk i januar. Ny versjon til sommeren.

Vær OBS på nedgravde oljetanker!

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Vi gjør våre medlemmer oppmerksom på problematikk rundt nedgravde oljetanker og håndtering av disse. Media har den siste tiden fattet interesse for temaet, og det er viktig at bransjen viser kompetanse om regelverk og riktig praksis. Det kan også være forretningspotensial i å markedsføre sine tjenester innen området.

KLIF ”nedlegges” til sommeren

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) slås sammen til Miljødirektoratet med virkning fra 1. juli 2013.

Spørsmål og svar gjennom NFFAs hjemmeside

Spørsmål og svar gjennom NFFAs hjemmeside

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Ny funksjon kommer på NFFAs hjemmesider.

Sortering av avfall skal skje på byggeplass

Sortering av avfall skal skje på byggeplass

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
NFFA har fått indikasjoner på at enkelte aktører omgår regelverket om at byggavfall skal sorteres på byggeplass og ikke på avfallsmottak.

Nye medlemmer

 • 12. november 2012
 • 0 Kommentarer
Stadig flere finner det nyttig og viktig å melde seg inn i bransjeforeningen NFFA.

Farlig avfallsbrosjyre i 100.000 eksemplarer

Farlig avfallsbrosjyre i 100.000 eksemplarer

 • 11. november 2012
 • 0 Kommentarer
Kommuner, byggvarekjeder, bransjeforeninger, avfallsselskap og statlige organer er blant de som har bestilt ”Proffe råd om byggavfall”. Nå er den her!

RSS

Nyhetsarkiv