Nye veiledere for farlig avfall fra bygg- og anlegg

Nye veiledere for farlig avfall fra bygg- og anlegg

 • 22. november 2010
 • 0 Kommentarer
To at tre foldere er nå ferdigstilt:   Hvordan SORTERE OG HÅNDTERE seks viktige typer farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter Hvordan KARTLEGGE farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter   Den tredje folderen - "Hvordan DEKLARERE farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter" - utkommer i løpet av desember i påvente av oppdatert informasjon om nye, kommende avfallsstoffnumre.   Foreløpig kan det...

Skjema for basiskarakterisering klart

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Skjemaet omfatter alt avfall som skal til deponi (også farlig avfall), og det er avfallsprodusent som skal fylle det ut. Skjemaet er opprinnelig utarbeidet av Maskinentreprenørenes forening (MEF), Norsk Industri og Avfall Norge. Kravet om basiskarakterisering er forankret i Avfallsforskriftens kapittel 9 vedlegg II. NFFA oppfordrer våre medlemmer til å benytte det reviderte skjemaet, eventuelt gjøre nødvendige individuelle tilpasninger i dette.   Skjemaet kan lastes opp her....

Riksrevisjonen fortsetter dialogen med NFFA

Riksrevisjonen fortsetter dialogen med NFFA

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Prosessen gir unik anledning til å få oppmerksomhet på forhold bransjen er utilfreds med. Sekretariatet er derfor innstilt på å bruke nødvendige ressurser for å gi Riksrevisjonen nyttige og velfunderte innspill. Ett av flere områder NFFA så langt har spilt inn, er myndighetenes ulikebehandling. Det være seg av lovverk eller ulike krav i tillatelser. Sekretariatet er blitt forelagt flere eksempler på ulikebehandling, men ønsker ytterligere tilfeller som belyser nettopp dette...

Nye foldere om farlig avfall i bygg og anlegg

Nye foldere om farlig avfall i bygg og anlegg

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Disse veilederne er i løpet av kort tid tilgjengelige via vårt sekretariat og via hjemesidene til NFFA og Byggemiljø. Folderne vil også bli distribuert til relevante miljøer. Folderne har følgende tema: - Hvordan KARTLEGGE farlig avfall ved tiltak i eksisterende bygg og anlegg? - Hvordan SORTERE OG HÅNDTERE farlig avfall i eksisterende bygg- og anleggsprosjekter? - Hvordan DEKLARE farlig avfall i bygg- og anleggsprosjekter?

Flere prosesser i gang om avfallsstoffnummer

Flere prosesser i gang om avfallsstoffnummer

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
NFFA har referert ulike problemstillinger med avfallsstoffnummer i kontakt vi den siste tiden har hatt både med KLIF, Miljøverndepartementet, Statens strålevern og Norsk Standard. I god tid før årsskiftet forventer vi avklaringer om følgende forhold: - Nytt avfallsstoffnummer på propan- og gassbeholdere - Fjerning av avfallsstoffnummer 7999 Uklassifisert / ukjent farlig avfall (7090 er allerede fjernet og skal ikke lenger brukes) - Nye avfallsstoffnummer relatert avfall inneholdende...

Byggavfallskonferansen med NFFA-preg

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Vårt engasjement er ikke minst utledet av vår ledelse av Farlig avfallsgruppen i Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP).   Konferansen har temaer som absolutt bør være av interesse for våre medlemmer. Både NFFA-medlemmer og sekretariatet skal på talerstolen.   Konferansen arrangeres i Oslo 10. og 11. februar. Programmet kan du lese her. 

Bakgrunn bl.a. i avvikssituasjonen: Bransjeordning under planlegging

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
NFFA analyserer nå grunnlagsdataene i aksjonen og har gjort flere interessante funn. Disse vil inngå i og bli benyttet i utformingen av den bransjeordningen vi arbeider med. Dette er en ordning som etter planen blir lansert 1. kvartal 2011, og vil inneholde flere funksjoner av stor nytteverdi for medlemmene: Overvåkingsfunksjon som innen utvalgte områder registrerer og raskt opplyser de medlemmer som berøres av endringer i forskrifter og lovverk  Funksjon som bearbeider (i...

Arbeidet med NFFAs veileder 2011 er påbegynt. Registrer deg i vårt erfaringspanel!

Arbeidet med NFFAs veileder 2011 er påbegynt. Registrer deg i vårt erfaringspanel!

 • 9. november 2010
 • 0 Kommentarer
Til våren kommer imidlertid ADR-forskriften i ny revidert utgave med flere vesentlige endringer. Den nye utgaven av NFFA-veilederen vil bli utvidet med flere nye farlig avfallsfraksjoner, og vil være tilpasset også nytt regelverk for avfall med radioaktivitet og ny revidert Norsk Standard 9431. Prosjektet gjennomføres i nært samarbeid med AS Farlig Gods. NFFA har mottatt mange innspill til revisjonen av veilederen. Dette gjelder bl.a. problemstillinger som det er ønskelig at ny...

Her er hovedpunktene i nytt lovverk for avfall med radioaktivitet

 • 4. november 2010
 • 0 Kommentarer
Forskriften gjelder forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. De viktigste punktene våre medlemmer bør merke seg er disse: 1. Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2011 2. Det innføres en friklassegrense på 1Bq/g i tråd med anbefaling fra IAEA og med forslag som er til behandling i EU 3. Radioaktivt avfall med aktivitetsnivå mellom 1Bq/ og 10Bq/g skal leveres til anlegg som er godkjent for behandling av farlig avfall, eller har tillatelse fra...

RSS

Nyhetsarkiv