Vellykket ADR-seminar for 26 deltakere!

Vellykket ADR-seminar for 26 deltakere!

  • 10. november 2009
  • 0 Kommentarer
Seminaret var tilpasset de som gir opplæring / oppdatering av personale som er involvert i mottak og transport av farlig gods / avfall. Under gjennomgangen av ADR-regelverket var det spesiell fokus på kap. 1.3. som belyser aktørenes forpliktelser i forhold til å regelmessig oppdatere sitt personell innen lovverket. I tillegg til å gjennomgå plikter som forskriften pålegger avsender, transportør og mottaker ble det nyttige diskusjoner rundt hverdagslige problemstillinger. Alle deltagerne får...

RSS

Nyhetsarkiv