Avvikssituasjonen: Konstruktiv dialog med SFT

Avvikssituasjonen: Konstruktiv dialog med SFT

  • 6. november 2008
  • 0 Kommentarer
Det var NFFA som tok initiativet til møtet, men SFT-direktør Ellen Hambro poengterte at tilsynet selv sto på trappene med en tilsvarende invitasjon.   Det kom tydelig fram at SFT nå vil skjerpe sitt kontrollregime og sine reaksjoner på gjentatte avvik. Hva gjelder alvorlige forhold vil reaksjonene bli betydelig skjerpet.   SFT vil også kunne komme til å vurdere hvor langt man kan strekke definisjonen "avvik" kontra den mindre alvorlige definisjonen...

RSS

Nyhetsarkiv